Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

 

Reglement Overband - Prijs Laurent Verhoeye

 

Vooraf:

Omwille van het feit dat zowel "bandstoten" als "driebandenspel" tot dezelfde familie behoren, namelijk het "bandspelen", worden ook de verschilpunten tussen bandstoten en drieband hieronder meegegeven.

Artikel 1: benamingen, verduidelijking inzake vocabularium en speldefinities:

Volgens artikel 38 van de officiële reglementen van de Belgische Biljartbond zijn er twee soorten "bandspelen": het bandstoten (ook overband genoemd) en het driebandenspel.

Bij deze speelwijzen worden GEEN lijnen op het biljart getekend. Er bestaat dus GEEN "entré" en GEEN "dedans" in de hoeken van het biljart.

Artikel 2: Algemene organisatie:

De wedstrijden van deze prijskamp gaan door zoals voorzien in het kalenderboekje.

De overbandcompetitie vangt aan op maandag 10 april 2017 en loopt tot vrijdag 19 mei 2017 en bestaat uit zes voorgeprogrammeerde wedstrijden, telkens met twee tegenstanders zoals voor de andere prijskampen. Wie tegen wie speelt werd door het bestuur bij loting bepaald.

Deze prijskamp maakt geen deel uit van de "zomerspelen". Er wordt geen inleg gevraagd en er is na afloop van de avond geen prijs te winnen. De prijzen worden uitgereikt na totalisatie van alle behaalde punten over de 6 wedstrijden.

Het toegekende te spelen handicappunt werd berekend aan de hand van het handicappunt voor vrij spel volgens een vaste regel.

De behaalde carambole punten worden, zoals bij de andere prijskampen omgezet volgens het DELTA systeem.

Artikel 3: verloop van de wedstrijden:

De wedstrijden vangen steeds aan om 20.00 uur stipt.

Het verloop van de wedstrijden is identiek aan de wedstrijden van de andere prijskampen. Er moet steeds gezorgd worden voor de nodige schrijvers en scheidsrechters. Elke wedstrijd wordt gespeeld volgens het principe "uit is uit", maar steeds met gelijke beurten. Het maximum aantal beurten is 25.

Artikel 4: Een punt maken:

Artikel 39 van diezelfde reglementen geeft de definitie weer van het BANDSTOTEN : Om een punt te maken moet de speelbal de beide andere ballen raken maar vooraleer de speelbal de derde bal raakt moet minstens één band worden geraakt.

Bijzonderheden regels bij dit spel:

Voor de opgangstoot worden de ballen op de normale acquitpunten geplaatst.

Bij vastliggende ballen waarbij de speelbal en een andere bal mekaar raken, heeft de speler het recht om:

· alle de ballen op de voorziene acquits te laten plaatsen (opgangstoot);

· te spelen op de losliggende bal of via de band;

· toch op de vastliggende bal te spelen op voorwaarde dat dit gebeurt door een losse kopstoot. Als de vastliggende bal beweegt wanneer hij zijn steunpunt verliest,is er geen fout.

Opgelet!

Wanneer de speler de ballen op de acquitpunten laat plaatsen, dan moet dit als volgt gebeuren:

· bij BANDSTOTEN à de drie ballen op de normale acquits.

· Bij DRIEBANDEN à ALLEEN DE VASTLIGGENDE BALLEN worden op de volgende acquitpunten geplaatst:

§ de rode bal op zijn normale plaats;

§ de bal van de tegenstrever op de acquit in het midden van de biljart;

§ de bal van de speler op de middelste acquit van de aanvangslijn.

Opgelet!

Alleen de vastliggende ballen worden op de voorzien acquits geplaatst. De LOS LIGGENDE bal blijft gewoon op zijn plaats liggen.

Uitspringende bal: bij BANDSTOTEN worden de drie ballen op de gewone acquits geplaatst. Een bal die het hout raakt, wordt aanzien als een uitspringende bal. Opgelet! Bij een uitspringende bal begaat de speler een fout en gaat de beurt over.

Artikel 5: Geschillen

Alle mogelijke geschillen worden door het bestuur soeverein beslecht, al of niet nadat de betrokkenen werden gehoord. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.