Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

Reglement Bonuspunten

 

Uittreksel uit het verslag van de bestuursvergadering van 28-02-2017

 

 

Punt 9: Competitie.

9.2. Bonuspunten:

 

Ten einde een bepaald evenwicht te houden inzake de winstkansen van elke speler heeft het bestuur beslist opnieuw het bonusstelsel in te voeren. Dit houdt in dat

-       de finalisten van een prijskamp (eerst gerangschikte van de Klassen I en II voor het klassekampioenschap en idem voor de prijs cafetaria) worden beloond met bonuspunten.

-       Ook voor de winnaar van de schaal Wemmel  en voor de clubkampioen zijn er bonuspunten voorzien.

 

De bonuspunten zijn cumulatief; dit houdt in dat een lid dat meerdere keren in aanmerking komt voor een bonus ook telkens beloond wordt met de voorziene bonuspunten.

 

Deze bonuspunten worden vastgesteld in functie van het HCP van de betrokken speler op het moment van de finales (zie tabel onderaan). Zoals voorzien in art. 6.4 van het reglement van interne orde worden ze toegevoegd aan het nieuwe, herberekende handicappunt voor volgend seizoen.

 

Voor een HCP:

van 25 tot 44 caramboles – 2 bonuspunten.

van 45 tot 59 caramboles – 3 bonuspunten;

van 60 tot 79 caramboles – 4 bonuspunten;

van 80 tot 99caramboles  – 5 bonuspunten;

boven 100 caramboles     -  6 bonuspunten.