Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

 

Reglement Drieband – Zomerspelen

 

2.      

1.Periode en duur: de wedstrijd "driebanden" loopt over een periode van drie weken. (30/5/17 - 6/6/17 en 13/6/17).

2. De wedstrijd begint om 20 uur stipt. Spelers die te laat komen kunnen zich nog inschrijven maar verliezen de beurten die reeds gespeeld zijn.

3. De inschrijving bedraagt 1 euro.

4. Vanaf 6 spelers wordt er op 2 biljarts gespeeld. Vanaf 9 spelers worden de 3 biljarts gebruikt. De ploegen en volgorde worden samengesteld bij inschrijving volgens loting.

5. Voor de opgangstoot worden de ballen op de normale acquitpunten geplaatst. Iedereen speelt steeds met de WITTE bal.

6. Om een geldig punt te maken dienen drie banden te worden geraakt vooraleer de derde bal wordt geraakt.

7. Bij vastliggende ballen waarbij de speelbal en een andere bal mekaar raken, heeft de speler het recht         · te spelen op de losliggende bal of via de band;

· alle de ballen op de voorziene acquits te laten waarbij alleen de vastliggende ballen op de volgende acquits worden geplaatst.

· de rode bal op zijn normale plaats;

· de bal van de tegenstrever op de acquit in het midden van de biljart;

· de bal van de speler op de middelste acquit van de aanvangslijn.

De LOS LIGGENDE bal blijft gewoon op zijn plaats liggen.

8. Een bal die uit het biljart springt wordt op het middenpunt gelegd. Indien er geen plaats is of er meerdere ballen uit de biljart springen worden ze geplaatst zoals bij plakken ( punt 7 )

9. Voor alle andere gevallen wordt verwezen naar het reglement "overband".

10. De wedstrijd wordt gespeeld in 30 gelijke beurten.

11. Elke speler bekomt na de wedstrijd een aantal punten in functie van het aantal beurten waarin hij zijn HCP heeft bereikt.

Wie uitspeelt in 1 of 2 beurten bekomt 15 wedstrijdpunten. Deze wedstrijdpunten worden telkens met een eenheid verlaagd per 2 beurten. (uit in 3 of 4 beurten = 14 punten, enz.)

Deze wedstrijdpunten worden voor het geheel van de drie weken samengeteld waarna een eindklassement wordt opgesteld. Het bestuur bepaalt de prijzen verbonden aan deze wedstrijd.

12. De handicappunten en verhoging worden toegepast volgens bijgaande tabel.

Handicap Normaal

Handicap 3-band

Verhoging Winnaar

Tot 30

6

+1

31 - 50

8

+2

51 - 75

10

+3

76 - 100

12

+4

+ 100

13

+5