Soorten leden bij K.O.T.Wemmel

Actieve leden

Dit zijn de leden die actief deelnemen aan de eigen clubcompetitie.
Ze worden ingedeeld in twee klassen: klasse 1 vormen de sterkste spelers, klasse 2 de minder goede spelers.

Deze interne competitie is opgedeeld in verschillende kleinere wedstrijden waaraan telkens een prijs is verbonden.
Zo spelen de spelers van elke klasse binnen hun eigen klasse tegen elkaar. Het lid dat hier de meeste punten behaald is "klassekampioen".

In een tweede wedstrijd spelen alle spelers van klasse 1 tegen klasse 2. Deze prijskamp kan een bijzondere naam dragen; zo bvb. wordt de prijs geschonken door de uitbater van de cafetaria, dan wordt deze prijs de "Prijs Cafetaria" genoemd.
Een derde wedstrijd is een wedstrijd "bandstoten" of ook "overband" genoemd. Hier moet telkens minstens één band geraakt worden alvorens een punt kan gemaakt worden. De winnaar van de "overband" - wedstrijd ontvangt de prijs "Laurent Verhoeye".

Na het geheel van alle wedstrijden te hebben doorlopen, heeft iedereen tegen iedeeen gespeeld. Het lid dat over het ganse jaar de meeste punten heeft behaald, wordt clubkampioen.

De competitiewedstrijden verlopen volgens een vooropgestelde kalender en worden normaal gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond.

NIET-ACTIEVE leden

Dit zijn de leden die actief deelnemen aan de eigen clubcompetitie.
Deze leden komen regelmatig ene partijtje biljart spelen hetzij alleen, bvb om wat te trainen, hetzij met een tegenstander al of niet actief lid.
Dit gebeurt meestal in de namiddag, maar kan zelfs vanaf 11.00 uur in de voormiddag.
Door het betalen van hun lidgeld krijgen zijn onbeperkt gebruik van de biljarttafels.
Zowel de actieve als de niet-actieve leden kan je steeds ontmoeten in de voormiddag vanaf 11.00 uur maar vooral in de namiddag.

Lidgeld

Zowel voor de actieve als de niet-actieve leden bedraagt het lidgeld actueel 75,00 €

Lid worden?

Een partijtje biljart kan zowel zeer rustgevend als spannend zijn.
Wil jij ook lid worden van onze koninklijke bljartclub, kom gerust een kijkje nemen en spreek een van de andere leden aan.
Of beter nog: neem contact op met onze voorzitter, Jan Dierickx (zie website -->bestuur) of een ander besturuslid. Zij zullen je met open armen ontvangen.
Kan je niet bijarten, maar je wil het wel leren: geen probleem! In onze club zijn vele goede zielen die je wegwijs zullen maken in het stoten, trekken, effect plaatsen, couleren, met de band spelen, .... Het is echt niet moeilijk en het verschaft je veel vreugde en vriendschap.
Na een korte proefperiode wordt je dan eveneens "ridder van het groene laken".

Actieve leden

 

Niet actieve leden

( recreatieve leden )

Klasse 1

Klasse 2

Lidnr

Lid

HCP

Lidnr

Lid

HCP

5

Jan Dierickx

39

1

Raymond Lambrechts

25

Defloor  Marc

42

Duerinck François

92

35

Van Ransbeek Alfons

25

Gilis  Georges

56

Weckx Marcel

47

44

Cottenier Erick

32

Krick  Louis

68

Biebaut Jo

72

70

Coopmans Willy

25

Dedaele  Eduard

74

De Wit Gerry

62

72

Eeckhaudt Raymond

30

Vander Eycken Max

80

Klaassen Frans

40

82

Jacobs Arnold

25

Coucke Yvon

83

Verhoeye Laurent

68

84

Blancke Marc

25

Nollet Frans

85

Sels Michel

37

86

Geeurickx Herman

32

Brigou Roger

87

Huylebroeck Pierre

35

88

Godts Gilbert

25

Fayat Paul

81

Van Steenkiste Willy

38

89

Vandeborne Jean-Paul

25

Hinneman

 90

Vigny Christian

48

 

 

 

Leenders Paul

 

 

 

 

 

 

Gurrieri

             

Mathijs