Koninklijke Biljartclub "KRIJT OP TIJD"

Wemmel

Gesticht in 1947

 

Reglement Kegeltje – Zomerspelen

 

 

 

PERIODE en DUUR:
De wedstrijd "Kegeltje" loopt over een periode van twee weken. (22/8/17 en 29/8/17).
Vanaf 6 spelers wordt er op 2 biljarts gespeeld. Vanaf 9 spelers worden de 3 biljarts gebruikt. De ploegen en volgorde worden samengesteld bij inschrijving volgens loting.
AANVANG:
Er wordt gespeeld naar 30 beurten.
De wedstrijd begint voor iedere speler met de klassieke opgangstoot met het kegeltje in het midden.
Op het kegeltje wordt een dobbelsteen geplaatst die bijkomende punten kan opleveren.
Iedereen speelt met de witte bal en mag doorspelen tot zolang hij een geldig punt maakt.
Voor het maken van een geldig punt moet de speler een carambole maken door met wit eerst op de rode bal te spelen en dan pas op de gele bal.
Het kegeltje mag pas omver gespeeld worden nadat eerst de rode bal is geraakt.
SPELREGELS en PUNTEN:
De speler krijgt 1 punt voor het maken van een carambole waarbij altijd eerst op rood moet gespeeld worden en zonder het kegeltje te doen vallen.
Voor het maken van een geldige carambole en het omver spelen van het kegeltje na het raken van de rode bal krijgt de speler 2 punten verhoogd met het aantal ogen van de gevallen dobbelsteen.
Ingeval de dobbelsteen tegen een band "hangt" wordt het aantal ogen niet in aanmerking genomen. Indien het kegeltje en/of de dobbelsteen buiten het biljart belandt worden er geen punten toegekend. De beurt gaat in dit geval naar de volgende speler.
Het omvergevallen kegeltje wordt terug rechtgezet haaks (90 °) op het raakvlak met de biljarttafel.
Er moet steeds een baldikte vrije ruimte zijn tussen het kegeltje en de band.
In alle andere gevallen is het geen geldig punt en gaat de beurt naar de volgende speler.
Indien het kegeltje buiten de biljarttafel is belandt, wordt het opnieuw op het centrale punt van de biljarttafel geplaatst.
Een bal buiten het biljart wordt terug op zijn beginpositie geplaatst zoals bij de opgangstoot.
SCHEIDSRECHTER:
De speler volgend na de speler aan het biljart fungeert als scheidsrechter.
PRIJZEN:
Per biljart is er een prijs voorzien voor wie het meeste punten heeft behaald.