Om het biljarten in Wemmel te kaderen moet men meer dan een eeuw teruggaan in de tijd. Reeds einde 19de eeuw was er een biljartzaal in het kasteel van de graven de Limburg-Stirum (nu gemeentehuis). Uiteraard was biljarten toen een strikt private aangelegenheid, alleen weggelegd voor de kasteelbewoners en de aristocratische genodigden.

 

Het biljartspelen, in het bereik van iedereen, werd mogelijk in 1908 bij het openen van de herberg "De Toekomst", nu nog altijd gekend als "Het Glazen Huis". Daar stond een biljart, klein formaat, maar werd slechts bespeeld door een handvol liefhebbers. Er was geen sprake van georganiseerde wedstrijden of het bestaan van een biljartclub of -vereniging.

 

Daarvoor moest men wachten tot 1932. In de herberg "De drie Koningen" gelegen op de hoek van de Limburg Stirumlaan en de Meyskensstraat (nu restaurant Aquarius) werd een biljart geplaatst van het formaat 2,30 m x 1,15 m. Al vlug werd een biljartclub opgericht "Wemmel Biljartclub" genaamd. De leden waren meestal inwijkelingen die zich in de omgeving waren komen vestigen.

Een langdurig bestaan heeft deze club niet gekend.

 

De aflossing werd overgenomen door de opening van een nieuwe herberg "Bij Leon de Waal" in de Van Elewijckstraat. Hier waren de activiteiten evenmin van lange duur, want de clubactiviteiten verhuisden naar een andere herberg in dezelfde straat "In het witte Paard". Het bestaan van de club heeft nog enkele jaren geduurd tot na de tweede wereldoorlog.

 

Op aandringen van de twee zonen van een nonkel uit het Antwerpse werd dan in 1947 een biljart geplaatst in de herberg "De Mijt", naast het tramstation. Deze herberg werd uitgebaat door weduwe Verhasselt.

Onmiddellijk werd gedacht aan het oprichten van een club. Daarom werd een briefje opgehangen met de boodschap: "Wie lid wil worden van de ridders van het groene laken, noteert zijn naam op deze lijst."

 

 

Samengevat uit een artikel van wijlen Dries Waterschoot, lid van KOT.

 

De Eerste ledenlijst

Toen al kwamen wij in de krant !

Een van de stichters : Emiel Verhasselt : foto 1987

Waar het allemaal begon

Café "De Mijt" foto anno 1957

.

De oorkonde van de club

.